Trust Fund to End Violence against Women

Steun het enige wereldwijde fonds tegen geweld tegen vrouwen

Het Orange Trust Fund is het grootste internationale financieringsmechanisme dat zich wijdt aan het bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Met programma’s op het gebied van preventie van geweld, implementatie van wetgeving en het verbeteren van toegang tot essentiële diensten voor slachtoffers, heeft het UN Trust Fund de laatste 20 jaar de levens van miljoenen vrouwen en meisjes verbeterd.

Waarom is het Trust Fund nodig?

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met geweld te maken in haar leven. Dat kan allerlei vormen aannemen; van seksuele intimidatie tot aanranding en verkrachting, van huiselijk geweld tot doodslag en van gedwongen huwelijken tot genitale verminking. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een groot probleem; 45% van de vrouwen krijgt hier met geweld te maken, 84% is seksueel geïntimideerd op straat, en 40% op het werk. En wekelijks komen gemiddeld 24 meldingen van verkrachting binnen bij de politie. Een topje van de ijsberg, aangezien 80% van de slachtoffers geen melding doet.

Wat doet het Orange Trust Fund?

Door wereldwijd organisaties en activisten te steunen en onderzoek te doen naar methodes die echt effect hebben, helpt het Orange Trust Fund niet alleen de levens van vrouwen en meisjes werkelijk te verbeteren, maar ook inzicht en expertise op te bouwen. Met weinig middelen kan het Trust Fund al veel verschil maken.

  • Met € 10,- kan één vrouw of man bereikt worden, om geweld te voorkomen of te stoppen
  • Met € 50,- is een training voor leraren in Armenië ontwikkeld, om duizenden jongens en meisjes te bereiken via scholen
  • Met € 100,- is het personeel van een radiostation in Nepal getraind om op een geïnformeerde manier te berichten over conflict-gerelateerd geweld tegen vrouwen
  • Met € 150,- zijn honderden vrouwen op Fiji geholpen om medische hulp te zoeken en toegang te krijgen tot diensten in geval van seksueel geweld
  • Met € 500,- is een diepgaande training georganiseerd medici en juridici in Congo, om bewijs te verzamelen voor zaken van conflict-gerelateerd seksueel geweld

Waarom zijn meer middelen nodig?

Het fonds heeft in de afgelopen 20 jaar meer dan 400 organisaties ondersteund in 134 landen. Jaarlijks kunnen organisaties middelen aanvragen voor innovatieve en effectieve projecten. Daarmee worden inmiddels meer dan een miljoen vrouwen per jaar bereikt. Dat lijkt veel, maar als je bedenkt dat wereldwijd één op de drie vrouwen, dus ruim meer dan een miljard, met geweld te maken krijgt is het nog veel te weinig. Dat blijkt ook uit het aantal aanvragen dat ingediend wordt; van de projecten die in aanmerking komen voor financiering kan slechts 4% gehonoreerd worden door het Orange Trust Fund. De overige 96% moet afgewezen worden. Iedere donatie om geweld tegen vrouwen te bestrijden is daarom broodnodig en heel welkom

Doneer nu, en steun vrouwen en meisjes wereldwijd!

Doneer