Campagnethema

Preventie: iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investering in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Van vrouwenprobleem naar gezamenlijke verantwoordelijkheid

In het verleden werd geweld tegen vrouwen louter gezien als ‘vrouwenprobleem’, waarbij ook voor de oplossingen gekeken werd naar vrouwen en meisjes; weerbaarheidstrainingen, verkrachtingsfluitjes, niet alleen op straat na donker, let op wat je draagt. Ook de aanpak van geweld achter de voordeur richtte zich met name op vrouwen; zij werden opgevangen in een Blijfhuis, en kregen psychologische hulpverlening, mannen niet. Inmiddels komt er meer aandacht voor de rol van mannen en jongens, in het bestrijden en voorkomen van geweld tegen vrouwen. Geen jongen wordt als dader geboren; hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij dat ook niet worden?

Mannen en jongens als medestanders

Het overgrote deel van de daders van geweld tegen vrouwen zijn mannen, maar gelukkig is het overgrote deel van de mannen geen dader. Juist die laatste grote groep mannen en jongens willen we betrekken; mannen die medestander willen zijn om geweld tegen vrouwen te stoppen en zo onderdeel van de oplossing willen zijn. Maar ook vrouwen kunnen actievere medestanders zijn, om te helpen het taboe op praten over geweld te doorbreken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Internationaal zijn er steeds meer initiatieven waar we van kunnen leren om dit op een effectieve manier te doen; door bewustwording, normstelling en concrete actie, waarbij iedereen vanuit zijn of haar eigen rol en functie een bijdrage levert.

De #medestander pledge

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. De pledge bestaat uit vijf punten:

  1. Ik gebruik geen geweld (tegen vrouwen en meisjes)
  2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp
  3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen
  4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen
  5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag

Doneer nu, en steun vrouwen en meisjes wereldwijd!

Doneer