De #medestander pledge

5 punten

De #medestander pledge, 5 punten

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. De pledge bestaat uit vijf punten:

1. Ik gebruik geen geweld (tegen vrouwen en meisjes

1. Ik gebruik geen geweld (tegen vrouwen en meisjesDit klinkt als een open deur, en dat is het ook. Maar dit is waar het begint. Hoe meer mensen ervoor kiezen om geen geweld te gebruiken om problemen op te lossen, hoe minder geweld.

2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp

Slechts 40% van de vrouwen en meisjes die geweld meemaken meldt dit überhaupt aan iemand. En slechts 10% daarvan meldt bij een officiële instantie die hulp kan bieden. Veel slachtoffers zijn bang niet serieus genomen te worden, of denken dat hun geval niet ernstig genoeg is om hulp te vragen. Ook weten veel vrouwen en meisjes niet waar zij terecht kunnen als zij wel willen melden. Als iedereen zich voorneemt om vrouwen en meisjes serieus te nemen als zij melden slachtoffer te zijn geworden van geweld, zou dit de meldingsbereidheid enorm stimuleren. Op de website www.geweldtegenvrouwenmelden.nl zijn bijna alle meldpunten in Nederland voor verschillende soorten geweld te vinden. Zo kun je iemand doorverwijzen naar de juiste instantie om hulp te krijgen.

3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen

Iedereen kan iets doen om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen, in de openbare ruimte, in het OV, op het werk, op school of waar dan ook. Bijvoorbeeld door als omstander in te grijpen als ze zien dat iemand lastiggevallen wordt, door als man niet vlak achter een vrouw te lopen in het donker, door er iets van te zeggen als er seksistische opmerkingen worden gemaakt op de werkvloer, door te vragen of een vrouw of meisje hulp wil als je het gevoel krijgt dat ze zich niet veilig voelt. Een klein gebaar kan al veel verschil maken. Op de website www.orangetheworld.nl zullen diverse tips worden gepromoot. Zie onder andere: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Omstanders-activeren-stappenplan.pdf

4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen

Eén van de belangrijkste barrières voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes is het taboe dat nog altijd rust op het praten hierover. Slachtoffers houden zich daardoor stil, omstanders zijn zich daardoor niet bewust van de omvang van het probleem en daders komen gemakkelijk weg met intimidatie of geweld. De reacties op de #MeToo beweging waren exemplarisch; veel mensen, vooral mannen, waren verbijsterd hoeveel vrouwen in hun naaste omgeving ook seksuele intimidatie of geweld hadden meegemaakt. Dat is niet zo vreemd als je weet dat dit één op de drie vrouwen overkomt, maar de bewustwording over deze schrikbarende cijfers is nog altijd heel laag. Het taboe doorbreken helpt zowel slachtoffers om te praten over wat zij meemaken, als omstanders om iets te zeggen van intimidatie of geweld, en bij het creëren van een veilige situatie voor vrouwen en meisjes.

5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag

De voedingsbodem van geweld tegen vrouwen is grensoverschrijdend gedrag dat vrouwen en meisjes objectiveert en zo de drempel tot geweld tegen hen verlaagt. Kleedkamergrappen, studentenhumor, seksueel getinte opmerkingen op het werk, maar ook machtsongelijkheid, seksualisering van jonge meiden door kledingvoorschriften, slutshaming, macho-gedrag om andere mannen te imponeren en andere vormen van genderongelijk en grensoverschrijdend gedrag dragen hieraan bij. Geweld tegen vrouwen zou een hoge uitzondering zijn als met name mannen elkaar stelselmatig zouden aanspreken op zulk gedrag, zeker als ze een voorbeeldfunctie of leidende functie hebben. En vergeet de ouders van zoons niet; geen jongetje wordt als dader geboren, en als ouder kun je eraan bijdragen dat jouw jongetje dat ook nooit wordt. Het is het laatste, maar misschien het belangrijkste punt van de pledge om #medestander te zijn in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Onderteken nu de #medestander pledge

Onderteken