Thema jaarlijkse campagne tegen geweld tegen vrouwen bekendgemaakt

“Veilig, overal en altijd”, is in 2023 het thema voor de jaarlijkse Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen. Dat maken de drie coördinerende organisaties in Nederland vandaag – exact een halfjaar voor de start van de campagne – bekend.

Thema “Veilig, overal en altijd”

“Geweld tegen vrouwen vindt op allerlei plekken in de samenleving plaats”, zegt Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland. “We merken dat bij dit thema vaak alleen gedacht werd aan geweld achter de voordeur, door een partner of familielid. Dit jaar willen we meer bewustwording creëren over het feit dat geweld overal plaats kan vinden, daar waar mannen en vrouwen bijeen komen; ook op het werk, bij het uitgaan, op de sportclub, in het openbaar vervoer, in het onderwijs, in de zorg, in studentenverenigingen, op festivals, op het strand en niet te vergeten in cyberspace. Dit kan allerlei vormen aannemen, van seksuele intimidatie tot femicide.” Er verschijnt steeds meer onderzoek met schokkende cijfers. Eén op de tien studenten is verkracht, meer dan driekwart van de vrouwen is bedreigd of gestalkt in cyberspace, meer dan de helft van de verpleegkundigen maakt intimidatie mee, de helft van de professionele dansers maakt seksuele intimidatie mee. Ook komen er steeds meer misstanden naar buiten, zoals bij The Voice en in de sportsector.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op www.orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

“Iedereen kan helpen, bijvoorbeeld door niet weg te kijken als je iets ziet gebeuren tussen collega’s op je werk, door ertussen te gaan staan als iemand geïntimideerd wordt in de metro, door een steunend commentaar te posten als iemand wordt geïntimideerd op sociale media, door een teamgenoot te helpen met melden van grensoverschrijdend gedrag op je sportclub. Er zijn honderden manieren waarop je #medestander kunt zijn in je dagelijks leven”, aldus Cornelissen.

De Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, en eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen.

In Nederland doen inmiddels het overgrote merendeel van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de Gemeenteraad en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Op 25 mei, precies een half jaar voordat de campagne losbarst, worden alle gemeenten en provincies weer opgeroepen om ook in 2023 hun steun aan deze strijd te geven.

Geweld is niet gebonden aan een plek of situatie, en daarom vindt Orange the World in Nederland dan ook niet op één plek plaats, maar verspreid door het hele land. Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar in alle sectoren en op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal.

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs, met Inner Wheel, VVAO, YWCA en Veilig Thuis als officiële samenwerkingspartners.

 

Praten over geweld tegen vrouwen en meisjes met tips van Legien Warsosemito en Stijn Schenk

Praten over geweld tegen vrouwen en meisjes met tips van Legien Warsosemito en Stijn Schenk

 

UN Women Nederland spreekt Legien Warsosemito en Stijn Schenk. Zij is survivor en oprichter van #MeToo Etiquette, een organisatie die mensen helpt om over seksueel geweld te praten. Hij is haar partner. Legien en Stijn hebben een aantal instrumenten ontwikkeld om een gesprek over geweld tegen vrouwen aan te gaan en op die manier iemand die dit meemaakt te steunen.

 

  •  Waarom is het zo belangrijk om het taboe op praten over geweld tegen vrouwen en meisjes te doorbreken?

Legien: “Het is belangrijk omdat seksueel geweld een enorme impact heeft. Het is iets dat doorwerkt in alle facetten van het leven. En niet vanzelf weggaat, ook al lijkt het soms alsof je er geen last van hebt”.
Stijn vult aan: “Het praten over zulke heftige herinneringen en gevoelens is zwaar. Als de omgeving er dan ook nog eens niet voor open staat, dan zal het eerder worden weggestopt. Daarmee kan het dan door het lijf gaan spoken en tot allerlei lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen gaan leiden”.

Lees het hele interview online >

Uitzending Belaagd op NPO2

In de documentaire Belaagd vertellen vrouwen, van jong tot oud, over misplaatste grappen, handtastelijkheden, aanranding, seksuele intimidatie, verkrachting en geweld. Op straat, op het werk, bij het uitgaan of thuis.Na diverse voorvertoningen in allerlei plaatsen in het land, wordt Belaagd op 9 december op nationale televisie vertoond. Veilig thuis is de partner van de docu.

Uitzending is op 9 december om 22.18, npo2.

Advocatenkantoren kleuren oranje voor Orange the World

Veel slachtoffers van geweld komen in een emotionele achtbaan terecht en hebben veel last van de gevolgen. Staan Advocaten, een advocatenkantoor in Sittard, biedt begeleiding aan slachtoffers -vaak vrouwen en meisjes- om te voorkomen dat zij ook nog eens slachtoffer worden van de juridische jungle. Vanaf 25 november verlicht Staan Advocaten hun kantoor oranje in teken van de Orange the World campagne. Zij zijn niet het enige advocatenkantoor dat meedoet aan de campagne: ook het pand van GMW Advocaten uit Den Haag kleurt oranje (zie foto).

Slachtoffers zijn niet alleen
Phil Boonen, slachtofferadvocaat bij Staan Advocaten: “Ons kantoor is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken. In onze praktijk hebben wij helaas veel te maken met geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gaat dan onder andere om huiselijk geweld, mensenhandel en zedenzaken. Wij zien dagelijks hoe veel vrouwen slachtoffer worden van geweld en wat de gevolgen daarvan zijn voor henzelf en hun omgeving.”

Staan Advocaten doet dit jaar mee aan de Orange the World campagne. “Te vaak denken slachtoffers nog dat zij schuldig zijn aan het geweld wat hen is aangedaan. Soms is er ook sprake van victim blaming door de omgeving. Juist ook om daar aandacht voor te vragen en te laten zien dat slachtoffers niet alleen zijn, doen wij mee aan de campagne.”

Helaas nog hard nodig
GMW advocaten uit Den Haag doet ook mee. Godelijn Boonman, partner bij GMW advocaten: “Anno 2022 is deze campagne helaas nog hard nodig. Wij treffen de gevolgen van geweld tegen vrouwen in onze praktijk aan. Met enige regelmaat blijken vrouwelijke cliënten in onze familierechtpraktijk slachtoffer te zijn geworden van geweld in huiselijke kring. Ook in de arbeidsrechtpraktijk komt geweld en grensoverschrijdend gedrag voor. Daar waar werkgevers tot voor kort onvoldoende oog hadden voor dit vaak verborgen probleem, zijn werkgevers zich steeds meer bewust van de noodzaak van maatregelen. Protocollen zijn ingesteld ter voorkoming hiervan, er komt steeds meer bewustwording en vertrouwenspersonen vormen een belangrijk aanspreekpunt. Ook in de rechtspraak lijkt er meer oog en begrip voor dit probleem. Alhoewel het voor slachtoffers nog altijd zeer moeilijk blijkt hun gelijk in recht te halen vanwege de bewijslast.”

Begeleiding
De rechten van slachtoffers in strafzaken zijn de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Phil vertelt: “Wij ondersteunen slachtoffers die hun recht willen halen. Denk daarbij aan het voorbereiden op strafzaken, begeleiding bij het uitoefenen van spreekrecht en het indienen van verzoeken tot schadevergoeding. Wij zien dat veel slachtoffers geen idee hebben dat zij recht hebben op juridische bijstand in strafzaken. En dit terwijl dat enorm kan bijdragen aan het verwerkingsproces. Slachtoffers putten bijvoorbeeld kracht uit het feit dat zij zelf de verdachte kunnen toespreken als zij gebruik maken van het spreekrecht.” Boonen concludeert, “In onze praktijk zagen wij te vaak dat er veel aandacht en juridische ondersteuning was voor verdachten en dat slachtoffers alles zelf moesten uitzoeken. Daar willen wij verandering in brengen.”

Boonman besluit: “De campagne verdient onze steun. Wij ondersteunen de slachtoffers. Verandering begint met bewustwording, goede voorlichting vanaf jongs af aan op scholen en duidelijke normen. Geweld en grensoverschrijdend gedrag zijn onaanvaardbaar. Wij dragen graag ons steentje bij om samen het verschil te maken.”

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Onderteken de #medestander pledge – Orange the World

Meer zeggenschap voor vrouwelijke landeigenaren in Bangladesh

In Bangladesh geeft landeigendom vrouwen niet alleen een inkomen, maar het geeft hen ook respect binnen de gemeenschap en hun familie. Zoals Lippi Rahman, uitvoerend directeur van Badabon Sangho, zegt: “land en bezittingen geven hen beslissingsbevoegdheid binnen de familie”.

Tegelijkertijd brengt dit vrouwen soms in gevaar van ontheemding, omdat ze onder druk worden gezet hun land te verkopen. Talisma Begum, landeigenaar in het district Rampal:  “Toen ik niet bereid was mijn land te verkopen tegen minimumprijzen, werd ik elke dag op allerlei manieren lastiggevallen door makelaars. Ze probeerden zelfs mijn man en mannelijke familieleden te beïnvloeden.”

Talisma is een van de vele vrouwen risico loopt op ontheemding en intimidatie door openbare en particuliere investeringen in land in het zuidwesten van Bangladesh. Rahman legt uit: Als eerste zijn er reeksen pesterijen voordat vrouwelijke landeigenaren van hun land worden verdreven… Dit leidt ertoe dat de lokale bevolking vrouwen de schuld geeft en hen onder druk zet om de akte van landoverdracht te ondertekenen. Het enige wat vrouwen kunnen doen, is hun mond houden en niet in discussie gaan.”

Om dit probleem aan te pakken, voert Badabon Sangho, een door vrouwen geleide organisatie, een project uit om de zeggenschap van vrouwen over hun land en watervoorraden te verbeteren, en om geweld en mogelijke ontheemding te voorkomen. Het UN Trust Fund to End Violence against Women steunt dit initiatief via een speciaal financieringsonderdeel, opgezet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes door de huidige vluchtelingen- en ontheemdingscrisis.

Badabon Sangho richt zich op drie terreinen: preventie van geweld; betere dienstverlening voor vrouwelijke overlevenden en beleidsbeïnvloeding. Dit omvat:

  • Aandacht vragen voor gendergerelateerd geweld, landrechten en officiële documentatie over landeigendom door middel van raadplegingen, groepsbijeenkomsten en binnenplaatssessies;
  • Het verlenen van juridische ondersteuning aan vrouwelijke overlevenden bij het registreren van geweld, en het zorgen voor grotere inzetbaarheid van politie en de lokale commissie om dienstverlening bij conflicten over landrechten te verbeteren; en
  • Ondersteuning van het Women’s Land Rights Network, dat veertien vrouwenrechtenorganisaties en -groepen omvat, om te pleiten voor nieuw beleid en geweld tegen vrouwen door landconflicten aan te pakken.

Talisma Begum zegt dat directe ondersteuning van Badabon Sangho, onder meer in de vorm van rechtsbijstand en hulp bij belanghebbenden, haar heeft geholpen om eerlijk en waardig te onderhandelen – enuiteindelijk te winnen en haar land voor een hoge prijs te verkopen. In september 2021 hebben 22 vrouwelijke landeigenaren steun gekregen om hun land te beschermen tegen investeringen van particuliere ondernemingen. Etsehiwot Eguale, Portfolio Manager bij het VN Trust Fund benadrukt: “Badabon Sangho’s aandacht voor  landrechten vestigt de aandacht op een type geweld, namelijk economisch geweld, dat meer aandacht nodig heeft.”

Tijdens de COVID-19 pandemie hebben lockdown-maatregelen inkomens afgenomen en vrouwen en meisjes, vooral in afgelegen gebieden, meer risico laten lopen op honger, ontheemding en geweld, waaronder seksueel en huiselijk geweld en gedwongen huwelijken. Etsehiwot Eguale legt uit: “bestaande genderongelijkheden maken vrouwen kwetsbaarder voor de economische gevolgen van COVID-19”. Ondertussen heeft Badabon Sangho hun interventies snel moeten aanpassen, onder meer door, met steun van het UN Trust Fund, een deel van het budget opnieuw toe te wijzen om noodvoeding en financiering voor zaaigoed te verstrekken aan de meest kwetsbare vrouwen en meisjes.

Wil je ook dit soort projecten ondersteunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/.